Multi-line Text Art
Детска ясла №1 е първата ясла на град Бургас. Разположена е в централната градска част на ул.”Цар Симеон” № 5. Сградата е  с уникална архитектурна стойност, паметник на културата, строена в началото на  миналия век. Първоначално е била частна собственост, Италианско училище, през 1959 година е одържавена и предоставена на министерството на народното здраве (тогава). Масивната двуетажна къща, застроена на 224 кв.м, заедно със застроено и незастроено дворно място от 401 кв.м., е пригодена за нуждите на детското заведение, съгласно действащите нормативи. В момента сградата е публична общинска собственост. Извършеният основен ремонт през лятото на 2009 година я прави още по - привлекателна и желана от родителите, като място за отглеждане на техните деца.
Групи
Първа група - „Калинка”
Медицински сестри: Павлина Дечева и
Живка Гочева
Детегледачки:
Илияна Сиракова и Щасимира Булгурова

Втора група - „Слънчице”
Медицински сестри: Веселина Горова  и
Росица Неведешева
Детегледачки:
Иванка Тяснова и
Радостина Динева
Адрес: гр. Бургас, ПК 8000
ул. "Цар Симеон" № 5
Директор:  Антоанета Кисьова
тел. 056/ 84 61 10
e-mail: Jasla_1_bs@abv.bg
контакти
Studio Solution              Copyright © 2012
педагог: Лили Иванова
Трета група - „Златна Рибка”
Медицински сестри:
Минка Попова и
Надежда Петрова
Детегледачки:
Мария Иванова и
Йорданка Пенева
Детска Ясла 1
Бургаско детство