Multi-line Text Art
ДНЕВЕН РЕЖИМ В ДЕТСКА ЯСЛА №1

6.30- 8.20 приемане на децата
8.20- 8.30 утринно раздвижване
8.30- 9.00 закуска
9.00- 9.30 тоалет
9.30- 10.00 организирани занимания
10.00- 11.30 свободни игри
11.30- 11.45 подготовка за обяд
11.45- 12.30 обяд
12.30- 13.30 тоалет, подготовка за сън
13.00- 15.30 сън
15.30- 16.00 събуждане, тоалет
16.00- 16.30 следобедна закуска
16.30- 18.30 предаване на децата на родителите, игри с играчки, подвижни игри, престой на открито

                                                                               
Дневният режим има значение за формиране на здравно - хигиенни и културни навици, както и навици за самообслужване
Групи
контакти
Studio Solution              Copyright © 2012
Адрес: гр. Бургас, ПК 8000
ул. "Цар Симеон" № 5
Директор:  Антоанета Кисьова
тел. 056/ 84 61 10
e-mail: Jasla_1_bs@abv.bg
педагог: Лили Иванова
Първа група - „Калинка”
Медицински сестри: Павлина Дечева и
Живка Гочева
Детегледачки:
Илияна Сиракова и Щасимира Булгурова

Втора група - „Слънчице”
Медицински сестри: Веселина Горова  и
Росица Неведешева
Детегледачки:
Иванка Тяснова и
Радостина Динева
Детска Ясла 1
Бургаско детство
Трета група - „Златна Рибка”
Медицински сестри:
Минка Попова и
Надежда Петрова
Детегледачки:
Мария Иванова и
Йорданка Пенева