Multi-line Text Art

ЗДРАВНО- ПРОФИЛАКТИЧНИ

1/ Ежедневен контрол на здравословното състояние на децата;
2/ Регистриране на здравното и имунизационното състояние на децата в здравнопрофилактичната карта въз основа на данните, получени от личния лекар на детето;

ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

1.Социализация на детето
1.1Натрупване на начален социален опит. Формиране на социални умения за взаимодействие с материалната и социална среда
Групи
контакти
Studio Solution              Copyright © 2012
1
Писмо от родителите, към:
"ХОРАТА, ГРИЖИЛИ СЕ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА"
Адрес: гр. Бургас, ПК 8000
ул. "Цар Симеон" № 5
Директор:  Антоанета Кисьова
тел. 056/ 84 61 10
e-mail: Jasla_1_bs@abv.bg
за Вас Родители - от ТУК
педагог: Лили Иванова
Първа група - „Калинка”
Медицински сестри: Павлина Дечева и
Живка Гочева
Детегледачки:
Илияна Сиракова и Щасимира Булгурова

Втора група - „Слънчице”
Медицински сестри: Веселина Горова  и
Росица Неведешева
Детегледачки:
Иванка Тяснова и
Радостина Динева
Детска Ясла 1
Бургаско детство
Трета група - „Златна Рибка”
Медицински сестри:
Минка Попова и
Надежда Петрова
Детегледачки:
Мария Иванова и
Йорданка Пенева