Multi-line Text Art
ЗА ВАС РОДИТЕЛИ
Групи
контакти
дневен режим в детска ясла № 1
Как да се предпазим от кърлежопреносими инфекции
Studio Solution              Copyright © 2012
Адрес: гр. Бургас, ПК 8000
ул. "Цар Симеон" № 5
Директор:  Антоанета Кисьова
тел. 056/ 84 61 10
e-mail: Jasla_1_bs@abv.bg
План за възпитателна
работа  01.05 до 30.05.14
Първа награда за Детска Ясла 1 гр. Бургас
1 | 2
Слънцето - приятел и враг на  децата
Приспособяване на децата към условията
При отсъствие на детето от детското заведение
педагог: Лили Иванова
Първа група - „Калинка”
Медицински сестри: Павлина Дечева и
Живка Гочева
Детегледачки:
Илияна Сиракова и Щасимира Булгурова

Втора група - „Слънчице”
Медицински сестри: Веселина Горова  и
Росица Неведешева
Детегледачки:
Иванка Тяснова и
Радостина Динева
Детска Ясла 1
Бургаско детство
Трета група - „Златна Рибка”
Медицински сестри:
Минка Попова и
Надежда Петрова
Детегледачки:
Мария Иванова и
Йорданка Пенева